Ogólne warunki i informacje konsumenta CLP

1 Obszar zastosowania

1.1 Warunki "CLP Trading GmbH" (dalej zwanej, jako "Sprzedawca") stosuje się do wszystkich umów, w które klient wejdzie ze Sprzedawcą w odniesieniu do produktów i/lub usług przedstawionych w sklepie internetowym Sprzedawcy. Jeżeli nie uzgodniono inaczej, uwzględnienie warunków klienta niniejszym zostaje wykluczone.

1.2 W rozumieniu podpunktu 1.1, klienci są zarówno konsumentami jak i handlowcami, gdzie konsument oznacza każdą osobę fizyczną wchodzącą w prawne przedsiębiorstwo, w celu, który nie jest przypisany jej komercyjnej lub własnej działalności zawodowej. Z kolei, handlowiec oznacza każdą osobę fizyczną lub osobę prawną lub inkorporowane partnerstwo działające w jego/jej zakresie samodzielnej działalności zawodowej lub handlowej na zawarcie prawnej działalności.

2 Zawarcie umowy

2.1 Definicje towarów zawarte w sklepie online sprzedawcy służą do zapewnienia prawnie wiążącej oferty przez klienta.

2.2 Klient może złożyć ofertę na piśmie, poprzez fax, e-mail, lub jeśli dostępne, za pośrednictwem formularza internetowego zintegrowanego w sklepie internetowym sprzedawcy. Podczas zamawiania przez internetowy formularz, klient-po wpisaniu danych personalnych i kliknięciu przycisku "Zamów" ("Order") w ostatecznym etapie procesu zamówienia-złoży prawnie wiążącą ofertę umowy w odniesieniu do towarów zawartych w koszyku. Przed złożeniem wiążącego zamówienia, wszystkie pozycje mogą być skorygowane poprzez użycie typowych funkcji klawiatury i myszki. Co więcej, przed złożeniem wiążącego zamówienia, wszystkie pozycje są ponownie wyświetlone w oknie potwierdzenia, gdzie mogą być skorygowane używając typowych funkcji klawiatury i myszki.

2.3 Sprzedawca niezwłocznie potwierdza otrzymanie zamówienia klienta drogą elektroniczną (fax lub e-mail). Sprzedawca może zaakceptować ofertę klienta pisemne (list) lub poprzez elektroniczne (fax lub e-mail) potwierdzenie zamówienia lub poprzez dostarczenie dóbr w przeciągu pięciu dni. Sprzedawca uprawniony jest do odrzucenia przyjęcia zamówienia.

2.4 Szczegóły zamówienia rejestrowane są przez sprzedawcę i przesyłane do klienta, jako potwierdzenie i dla kontroli na adres e-mail podany przez niego w celu zrealizowania zamówienia. Te dane mogą być odwołane przez klienta po wysłaniu zamówienia, ale nie poprzez stronę domową sprzedawcy.

2.5 Przetwarzanie zamówienia i nawiązywanie kontaktów odbywa się przez e-mail oraz zautomatyzowane przetwarzanie zamówień. Klient powinien się upewnić, czy podany przez niego adres e-mail jest prawidłowy, aby e-mail wysłany przez sprzedawcę mógł być przez niego otrzymany. W przypadku korzystania z filtrów spamu, klient powinien szczególnie zadbać o to, aby wszystkie e-maile wysłane przez sprzedawcę lub osoby wyznaczone przez sprzedawcę mogły być otrzymane i wysłane.

3. Prawo konsumenta do unieważnienia umowy

1 Prawo do unieważnienia umowy

1.1 Jako konsument na podstawie Artykułu 13 BGB (Niemiecki Kodeks Cywilny) są Państwo uprawnieni do unieważnienia umowy odnośnie dóbr zakupionych od nas zgodnie z następującymi instrukcjami:

1.2 W przeciągu 14 dni, mogą Państwo unieważnić kontrakt pisemnie bez potrzeby wskazania przyczyny (np. poprzez list, Fax, E-mail) lub – w przypadku, gdy towary zostały dla Państwa zostawione przed terminem upływającym –poprzez odesłanie towaru. Okres ten rozpoczyna się z chwilą otrzymania instrukcji w formie pisemnej, jednak nie przed otrzymaniem towaru przez odbiorcę (w przypadku powtarzającej się dostawy podobnych towarów, nie przed otrzymaniem pierwszej częściowej dostawy) oraz nie przed spełnieniem naszego obowiązku poinformowania w rozumieniu art. 246 par. razem z Art. 1 par.1 i par.2 EGBGB (Ustawa wprowadzająca Kodeks Cywilny) jak i również nasze zobowiązania zgodnie z Art. 312e par. 1 zdanie 1 BGB (Niemiecki Kodeks Cywilny) wraz z Art. 246 par. 3 EGBGB (Ustawa wprowadzająca Kodeks Cywilny). Wymóg okresu unieważnienia zostanie spełniony, jeśli towary zostaną zwrócone lub złożone będzie podanie o unieważnienie w wymienionym okresie.

1.3 Podanie o unieważnienie ma być zaadresowane na:

Imiona/firma: CLP Trading GmbH, reprezentowana przez Dyrektorów zarządzających Matthias Weber oraz Andreas Menke, z wyłącznym prawem do reprezentowania.

Adres: CLP Trading GmbH
Kühnehöfe 3, 22761 Hamburg
Niemcy

Hotline: +49 (0) 5232 69 899 0

E-Mail: info@clp.de

Numer Identyfikacji Podatkowej (Tax-ID-nr.): DE232600313

Amtsgericht (sąd rejonowy) Lemgo, HR B 7540

Prawo unieważnienia będzie szczególnie wykluczone

-w przypadku umów sprzedaży na odległość za dostawę towarów wyprodukowanych zgodnie ze specyfikacją klienta lub jednoznacznie dopasowanych do indywidualnych wymagań lub tych, które z powodu wyglądu i jakości wykonania nie nadają się do zwrócenia lub, które są łatwo psujące się lub, których termin ważności zostanie przekroczony.

1.4 Konsekwencje unieważnienia

W przypadku skutecznego unieważnienia, obustronnie otrzymane usługi przyznaje się z powrotem, a potencjalnie odniesione zyski (np. odsetki) mają być zwrócone. Jeśli nie są Państwo w stanie zwrócić otrzymanych towarów w całości, w części lub tylko w pogorszonym stanie, będą Państwo musieli odpowiednio stratę zrekompensować. Nie dotyczy to przypadków, gdzie pogorszony stan dóbr spowodowany jest wyłącznie testowaniem, które mogło być odbyte w sklepie detalicznym. Wobec reszty, mogą Państwo uniknąć obowiązku naprawienia szkód spowodowanych celowym użyciem towarów poprzez nie używanie ich jako swojej własności, oraz powstrzymywanie się od wszystkiego, co mogłoby mieć wpływ na ich wartość. Towary nienadające się na przesyłkę drogą pocztową będą zwrócone na nasze własne ryzyko. Państwo będą musieli ponieść koszty zwrotnej przesyłki, jeśli dostarczone towary zgadzają się z tymi, które zostały zamówione oraz jeśli cena towarów, które mają być zwrócone nie przekracza 40 Euro, lub jeśli w przypadku wyższej ceny towarów na etapie unieważnienia nie podali państwo opłaty pełnej bądź częściowej. W przeciwnym razie, zwrot jest dla Państwa bezpłatny. Towary niezdolne przez Państwa do wysłania przesyłką będą od Państwa odebrane. Zobowiązania dotyczące zwrotu płatności będą wykonane w przeciągu 30 dni. Dla Państwa, okres zaczyna się w momencie wysłania podania o unieważnienie bądź wysłania towarów, dla nas okres zaczyna się w momencie odebrania towarów.

1.5 Ogólne instrukcje

Należy unikać uszkodzeń i zanieczyszczenia towarów. Jeśli to możliwe, prosimy, aby wysłać towary do nas z powrotem w oryginalnym opakowaniu wraz ze wszelkimi akcesoriami oraz wszystkimi składnikami opakowania. Jeśli to konieczne, prosimy, aby użyć zabezpieczające opakowanie zewnętrzne. Jeśli nie posiadają Państwo oryginalnego opakowania, prosimy o dostarczenie wystarczającej ochrony przeciwko potencjalnym uszkodzeniom podczas transportu, poprzez użycie stosownego opakowania.

Jeśli to możliwe, prosimy nie zwracać towarów poprzez spedycję. Jeśli trzeba, będziemy gotowi zwrócić państwu opłaty pocztowe z góry, o ile nie wymagają one opłaty przez Państwa.

Jeśli Państwo chcą, mogą Państwo skorzystać z naszej bezpłatnej usługi zwrotu towarów. Odebralibyśmy wówczas towary od Państwa poprzez DPD lub UPS. Proszę zwrócić uwagę, że powyżej wymienione działy nie stanowią żadnego warunku skutecznej realizacji prawa unieważnienia.

4 Opłaty zwrotne w momencie skorzystania z prawa unieważnienia

W przypadku, gdy klient upoważniony jest do skorzystania z prawa unieważnienia zgodnie z Art. 312d par. 1 zdanie 1 BGB (Niemiecki Kodeks Cywilny), koszty przesyłki zwrotnej pokrywa klient, jeśli dostarczone towary zgadzają się z tymi, które były zamówione, lub jeśli w przypadku wyższej ceny towarów w momencie unieważnienia klient nie opłacił jeszcze towaru lub umówionej kwoty częściowej. We wszelkich pozostałych przypadkach, sprzedawca ponosi koszty zwrotu.

5 Ceny i warunki płatności

5.1 Ceny podane przez sprzedawcę są ostatecznymi cenami, tj. zawierają wszystkie składniki cenowe włącznie z ustawowym niemieckim podatkiem VAT. Wszelkie dodatkowe potencjalnie wynikające koszty dostawy lub wysyłki muszą być podane oddzielnie w odpowiednim opisie produktu w ofercie. Dalsze wydatki stają się wymagalne w poszczególnych przypadkach dla przesyłek transgranicznych, takie jak np. dodatkowy podatek i/lub koszty w postaci opłat celnych.

5.2 W przypadku dostaw na terenie Niemiec, sprzedawca oferuje następujące formy płatności, chyba, że zaznaczono inaczej w odpowiednim opisie produktu w ofercie:

1. Opłata z góry

-Przelew bankowy
-Przelew online (Giropay oraz natychmiastowy przelew bankowy)
-PayPal
-Karta kredytowa

2. Płatność gotówką przy odbiorze

5.3 Przy wysyłce za granicę dodatkowo oferowanej przy poszczególnych produktach, klient może wybrać pomiędzy następującymi opcjami płatności za zagraniczne przesyłki, chyba, że w opisie oferowanego produktu stwierdzono inaczej:

1. Opłata z góry

-Przelew bankowy
-Przelew online (Giropay oraz natychmiastowy przelew bankowy)
-PayPal
-Karta kredytowa

2. Płatność gotówką przy odbiorze

5.4 W przypadku, gdy uzgodniona została opłata z góry, płatność należy uregulować przy sfinalizowaniu kontraktu.

5.5 W przypadku odbioru przez klienta, sprzedawca powinien przede wszystkim powiadomić klienta poprzez e-mail o tym, że zamówione towary gotowe są do odbioru. W momencie otrzymania e-maila, klient może odebrać towary zgodnie z umową ze sprzedawcą. W tym przypadku, niepobrane zostaną koszty przesyłki, jedynie koszt usunięcia z magazynu zgodnie z opisem produktu.

5.6 Klient ma prawo do kompensaty, jeśli roszczenie jest bezsporne, ustanowione przez sąd lub zaakceptowane przez sprzedawcę.

5.7 Klientowi wyłącznie przysługuje prawo zatrzymania na ile jest to przedmiotem roszczeń wynikających z tej samej relacji umownej.

6 Warunki dostawy i wysyłki

6.1 Dostawa towarów odbywa się regularnie poprzez przesyłkę na adres dostawy podany przez klienta. Podczas przetwarzania transakcji, adres dostawy podany przez klienta będzie wiążący. Jeśli klient zdecyduje się zapłacić poprzez PayPal, adres dostawy podany przez klienta nie będzie istotny. Jeśli konkretny adres dostawy nie został określony, adres podany na fakturze będzie uznany, jako adres dostawy.

6.2 Jeśli dostawa do klienta nie będzie możliwa, firma transportująca wyśle towary z powrotem do sprzedawcy, koszty nieudanej dostawy będzie musiał ponieść klient. Nie dotyczy to sytuacji, jeśli nieudana dostawa niespowodowana była przez klienta lub jeśli niniejszym skorzysta z prawa do unieważnienia umowy.

6.3 Ryzyko przypadkowej utraty lub przypadkowego pogorszenia stanu sprzedanych towarów zostaje przeniesione w momencie dostawy na klienta lub osoby upoważnionej do odbioru towarów. Jeśli klient jest handlowcem (działającym w jego handlowym zakresie lub w zakresie własnej działalności zawodowej; Art. 14 BGB Niemiecki Kodeks Cywilny), ryzyko przypadkowej utraty lub przypadkowego pogorszenia stanu towarów zakupionych drogą wysyłkową będzie przeniesione w momencie przekazania towarów w miejscu przedsiębiorstwa sprzedawcy na odpowiednią osobę transportująca.

6.4 Wobec handlowców, wszystkie uzgodnione terminy dostaw podlegają prawidłowemu i punktualnemu odbioru przez klienta w przypadkach, w których sprzedawca zawarł konkretną transakcję zabezpieczającą, oraz w których brakująca dostępność jest obowiązkiem sprzedawcy.

7 Zastrzeżenie prawa własności

7.1 Dostarczone towary sprzedawcy pozostaną własnością sprzedawcy dopóki nie zostaną w pełni opłacone.

8 Odpowiedzialność za wady

8.1 W przypadku wady zakupionego towaru, stosuje się ustawowe przepisy. Stosuje się następujące zasady:

8.2 Dla handlowców nieznaczna wada nie uzasadnia roszczeń z tytułu wad. sprzedawca ma pole do wyboru dodatkowych przedsięwzięć, okres przedawnienia dla wad nowych towarów to rok od momentu przeniesienia ryzyka. prawa i roszczenia na podstawie wad towarów używanych są wykluczone okres przedawnienia nie rozpoczyna się ponownie, jeśli uzgodniono dostawę zastępczą w zakresie odpowiedzialności za wady.

8.3 Dla konsumentów, okres przedawnienia roszczeń z tytułu wad Dla nowych towarów są to dwa lata od przekazania towarów do klienta. Dla używanych towarów jest to jeden rok od przekazania towarów do klienta.

8.4 Dla handlowców, ustawowe okresy przedawnienia wobec odwołania akcji w rozumieniu Art. 478 BGB (Niemiecki Kodeks Cywilny) pozostają nienaruszone, to samo dotyczy handlowców i konsumentów w przypadku zamierzonego naruszenia obowiązku oraz nieuczciwego zatajenia wady.

8.5 Ponadto, odnośnie handlowców jak i konsumentów, powyższe ograniczenia odpowiedzialności w punkcie 7.1 i 7.2 nie odnoszą się do roszczeń odszkodowawczych oraz wydatków, których nabywca może się dochodzić zgodnie z ustawowymi przepisami z powodu wad.

8.6 Jeśli klient jest handlowcem w rozumieniu Art 1 HGB (Niemiecki Kodeks Komercyjny), powinien być on przedmiotem komercyjnego obowiązku kontroli i powiadamiania w rozumieniu Art. 377 HGB (Niemiecki Kodeks Komercyjny). Jeśli klient nie wywiąże się ze swoich zobowiązań powiadomienia, towary zostaną uznane za zatwierdzone.

8.7 Jeśli klient jest konsumentem, będzie on poproszony o powiadomienie dostarczyciela towarów o rzekomych uszkodzeniach wynikających z transportu i o powiadomienie sprzedawcę. Jeśli klient tego nie uczyni, nie będzie to miało wpływu na jego prawne lub umowne roszczenia gwarancyjne.

8.8 Jeśli dokonane zostały działania uzupełniające w postaci dostawy zastępczej, klient zobowiązany jest do zwrotu towarów wcześniej dostarczonych do sprzedawcy w ciągu 30 dni na jego własny koszt. Zwrot uszkodzonych towarów podlega ustawowym przepisom prawnym.

8.9 Wszelkie cesje roszczeniowe klienta są wykluczone.

9 Odpowiedzialność

9.1 Dla każdego powodu prawnego, sprzedawca ponosi odpowiedzialność za naruszenia życia, ciała bądź zdrowia, w przypadku zamiaru lub rażącego zaniedbania, w przypadku celowego oszustwa i nadużyć obietnicy gwarancji, oraz jeśli odpowiedzialność podlega obowiązkowym przepisom ustawowym np. Product Liability Act (Odpowiedzialność za Produkt).

9.2 Oprócz tego, niezależnie od podstaw prawnych, sprzedawca będzie odpowiedzialny w następujących sytuacjach:

9.2.1 W przypadku zaniedbanego naruszenia istotnego zobowiązania w umowie (tak zwany: podstawowy obowiązek umowy) obowiązek zastąpienia szkód materialnych ograniczony jest do przewidywalnych, typowych uszkodzeń. Istotne zobowiązania umowne dotyczą obowiązków nałożonych na sprzedawcę poprzez umowę, zgodnie, z których treścią w celu osiągnięcia celu umowy, której spełnienie zezwala jedynie na prawidłowe wyegzekwowanie umowy i wzbudza zaufanie klienta.

9.2.2 W przypadku zaniedbanego naruszenia nieznacznego zobowiązania w umowie, obowiązek wymiany jest ograniczony do wartości zamówienia.

10 Informacje o przetwarzaniu danych

10.1 Podczas przetwarzania umów, dostawca zachowa dane klienta. Przetwarzanie dan związanych z klientem ma miejsce poprzez dostawcę "Afterbuy" (VIA Online GmbH w Krefeld). Dane osobowe są przekazywane do "Afterbuy" w celu realizacji zamówienia klienta. Jeśli chcą Państwo więcej informacji o prywatności danych oraz o oświadczeniu ochrony prywatności danych VIA Online GmbH, prosimy zapoznać się z poniższym linkiem http://www.afterbuy.de/Datenschutz.htm.
Ponadto, w ramach realizacji umowy, dane osobowe klienta przekazywane są do firmy transportowej zajmującej się dostawą, na tyle ile jest to konieczne w celu dostawy towaru.
Bez zgody klienta, dostawca zbiera i przetwarza dane klienta, na tyle ile wymagane jest to do przetwarzania relacji umownej oraz na wykorzystywanie oraz fakturowanie teleusług.
Po przetworzeniu umowy i pełnej opłacie, dane klienta zachowane są na fiskalny i komercyjny okres przechowywania, ale usunięte po upływie tych terminów, chyba, że klient wyraził zgodę na jednoznaczne dalsze wykorzystywanie jego danych.

10.2 Bez zezwolenia klienta, dostawca nie może wykorzystać danych klienta do celów marketingowych i badań rynku i opinii publicznej.

10.3 W każdej chwili, klient ma prawo zmienić lub usunąć swoje dane osobowe. W takim przypadku prosimy o kontakt na info@clp.de lub powiadomić nas listownie lub poprzez fax.

10.4. Informacje na temat plików cookie:
W tym sklepie, informacje o zawartości Twojego koszyka są zachowywane w postaci plików cookie, do których można się odnieść przy przyszłych wizytach. Jeśli chcieliby Państwo zarejestrować się lub złożyć u nas zamówienie, potrzebujemy Państwa danych. Jeśli są już Państwo naszym klientem, wystarczy zalogować się używając adresu e-mail oraz osobistego hasła. Dzięki danym zachowanym w postaci plików cookie, nie muszą Państwo wypełniać formularzy. Ponadto, w Państwa wyszukiwarce można uregulować pliki cookie, blokując je z naszej trony. Przy Internet Explorer 6.x można to zrobić następująco: Extras>Internetoptionen>Datenschutz>Erweitert>Automatische Cookiebehandlung aufheben>jeweils ("Eingabeaufforderung")>OK>OK

11 Obowiązujące prawo

11.1 Wobec wszystkich relacji prawnych obojga stron, prawo Republiki Federalnych Niemiec ma być zastosowane, oprócz przepisów dotyczących międzynarodowej sprzedaży towarów ruchomych. Dla konsumentów, wybór prawa stosuje się tylko w takim stopniu, w jakim przyznana ochrona nie jest wycofana przez obowiązkowe przepisy prawa państwa, w którym konsument ma swoje miejsce zamieszkania.

11.2 Jeśli klient jest handlowcem, korporacją zgodnie z prawem publicznym lub osobą prawną zgodnie z prawem publicznym, sądem wyłącznej jurysdykcji dla wszystkich sporów wynikających z tej umowy będzie miejsce siedziby sprzedawcy. To samo stosuje się, jeśli klient nie posiada ogólnego miejsca jurysdykcji w Niemczech lub w UE lub miejsce zamieszkania lub stałego pobytu jest nieznane w chwili wniesienia pozwu. Nie ma to wpływu na podjęcie kroków prawnych, również w innej jurysdykcji.

11.3 Wszystkie wymiary podane w opisie produktu są wymiarami przybliżonymi.

11.4 Językiem umowy jest niemiecki.

(od 11 czerwca 2010)