Prawo do unieważnienia umowy

Jako konsument na podstawie Artykułu 13 BGB (Niemiecki Kodeks Cywilny) są Państwo uprawnieni do unieważnienia umowy odnośnie dóbr zakupionych od nas zgodnie z następującymi instrukcjami:

W przeciągu 14 dni, mogą Państwo unieważnić kontrakt pisemnie bez potrzeby wskazania przyczyny (np. poprzez list. fax, e-mail) lub – w przypadku, gdy towary zostały dla Państwa zostawione przed terminem upływającym –poprzez odesłanie towaru. Okres ten rozpoczyna się z chwilą otrzymania instrukcji w formie pisemnej, jednak nie przed otrzymaniem towaru przez odbiorcę (w przypadku powtarzającej się dostawy podobnych towarów, nie przed otrzymaniem pierwszej częściowej dostawy) oraz nie przed spełnieniem naszego obowiązku poinformowania w rozumieniu art. 246 par. razem z Art. 1 par.1 i par.2 EGBGB (Ustawa wprowadzająca Kodeks Cywilny) jak i również nasze zobowiązania zgodnie z Art. 312e par. 1 zdanie 1 BGB (Niemiecki Kodeks Cywilny) wraz z Art. 246 par. 3 EGBGB (Ustawa wprowadzająca Kodeks Cywilny). Wymóg okresu unieważnienia zostanie spełniony, jeśli towary zostaną zwrócone lub złożone będzie podanie o unieważnienie w wymienionym okresie.

Podanie o unieważnienie ma być zaadresowane na:

Imiona/firma: CLP Trading GmbH, reprezentowana przez Dyrektora zarządzającego Matthias Weber oraz Andreas Menke, z wyłącznym prawem do reprezentowania.

Adres: Kühnehöfe 3, 22761 Hamburg, Niemcy

Hotline: +49 (0) 5232 69 899 0

E-Mail: info@clp.de

Numer Identyfikacji Podatkowej (Tax-ID-nr.): DE232600313

Amtsgericht (sąd rejonowy) Bielefeld, HR B 38201

Prawo unieważnienia będzie szczególnie wykluczone w przypadku umów sprzedaży na odległość za dostawę towarów wyprodukowanych zgodnie ze specyfikacją klienta lub jednoznacznie dopasowanych do indywidualnych wymagań lub tych, które z powodu wyglądu i jakości wykonania nie nadają się do zwrócenia lub, które są łatwo psujące się lub, których termin ważności zostanie przekroczony.

Konsekwencje unieważnienia
W przypadku unieważnienia zakupu, towar może być odesłany do sprzedawcy, a cała kwota zwrόcona Klientowi. Jeżeli zwrόcony towar został uszkodzony lub nie może zostać zwrόcony w całości, Klient zostanie obciążony kosztami odpowiadającymi wysokości strat. Zwrotowi podlegają tylko i wyłącznie produkty w stanie niezmienionym. Towary nie nadające się do wysłania drogą pocztową będą zwrócone na nasz koszt. Koszty zwrotu ponosi Klient w sytuacji, kiedy wartość zamόwionej przesyłki nie przekracza 160 PLN lub w przypadku opłaty częściowej za zamόwiony towar. W każdym innym przypadku, zwrot towaru jest bezpłatny. Towary za ciężkie lub takie, ktόrych nie można odesłać pocztą, zostaną od Klienta odebrane. Zobowiązania dotyczące zwrotu płatności będą wykonane w przeciągu 14 dni. Oznacza to okres od momentu złożenia odwołania przez Klienta do dnia, kiedy towar fizycznie zostanie do nas zwrόcony.

Ogólne instrukcje
Należy unikać uszkodzeń i zanieczyszczenia towarów. Jeśli to możliwe, prosimy, aby wysłać towary do nas z powrotem w oryginalnym opakowaniu wraz ze wszelkimi akcesoriami oraz wszystkimi składnikami opakowania. Jeśli to konieczne, prosimy, aby użyć zabezpieczające opakowanie zewnętrzne. Jeśli nie posiadają Państwo oryginalnego opakowania, prosimy o dostarczenie wystarczającej ochrony przeciwko potencjalnym uszkodzeniom podczas transportu, poprzez użycie stosownego opakowania.

Jeśli to możliwe, prosimy nie zwracać towarów poprzez spedycję. Jeśli trzeba, będziemy gotowi zwrócić państwu opłaty pocztowe z góry, o ile nie wymagają one opłaty przez Państwa.

Proszę zwrócić uwagę, że powyżej wymienione działy nie stanowią żadnego warunku skutecznej realizacji prawa unieważnienia.